Phòng khám Chuyên khoa VIPLAB – Người lính thời bình!

Phòng khám Chuyên khoa VIPLAB – Người lính thời bình!

Từ những thành tích đáng tự hào, Phòng khám VIPLAB đã được vinh dự bước lên bục nhận giải thưởng cao quý trong chương trình Doanh nhân – Người lính thời bình năm nay. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò thiết yếu của tầng lớp Doanh nhân, xác định đây...
Chủ Tịch Nha Khoa VIPLAB Tại Hội Nghị APEC 2017

Chủ Tịch Nha Khoa VIPLAB Tại Hội Nghị APEC 2017

Chủ tịch Hệ Thống Nha khoa VIPLAB vinh dự là một trong những đại diện duy nhất cho những Phòng khám Nha khoa của Việt Nam được nhận kỷ niệm chương & Bảng vàng vinh danh từ đồng chí P. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC Việt Nam...
Call Now Button